Thanh Thúy, hiện có 73 tin đã đăng tại khoa học trí tuệ

.
[Sở hữu trí tuệ] – Kiểu dáng công nghiệp là gì?
[Sở hữu trí tuệ] – Kiểu dáng công nghiệp là gì?
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài  của sản phẩm, thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đ&...
[Sở hữu trí tuệ] – Ai là người có quyền đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích?
[Sở hữu trí tuệ] – Ai là người có quyền đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích?
Phải nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và nếu được công nhận thì quyền sở hữu được xác lập theo văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí t...
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là quyền sở hữu công nghiệp?
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là quyền sở hữu công nghiệp?
Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn...
[Sở hữu trí tuệ] – Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?
[Sở hữu trí tuệ] – Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?
Những chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan: Tác giả; chủ s...
[Sở hữu trí tuệ] – Hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả?
[Sở hữu trí tuệ] – Hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả?
Các hành vi sau đây bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả: 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. 2. Mạo danh t&a...
[Sở hữu trí tuệ] – Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì?
[Sở hữu trí tuệ] – Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì?
Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo. Quyền nhân thân gồm các quyền: Đặt...
[Sở hữu trí tuệ] – Có bắt buộc đăng ký quyền tác giả với Cục bản quyền tác giả mới phát sinh quyền không?
[Sở hữu trí tuệ] – Có bắt buộc đăng ký quyền tác giả với Cục bản quyền tác giả mới phát sinh quyền không?
Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác p...
[Sở hữu trí tuệ] – Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm?
[Sở hữu trí tuệ] – Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm?
Chủ sở hữu tác phẩm bao gồm: Tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do mình sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm...
[Sở hữu trí tuệ] – Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?
[Sở hữu trí tuệ] – Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?
Những người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm khoa học là tác giả của tác phẩm. Tác giả bao gồ...
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?
Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và  khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm có cò...
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là quyền tác giả?
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là quyền tác giả?
Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường g...
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào?
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào?
Trí tuệ là khả năng nhận thức lí tính đạt đến một trình độ nhất định. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền sở hữu đối với sản phẩm của hoạt độ...
[Ý tưởng kinh doanh] – Kinh doanh cửa hàng photocopy
[Ý tưởng kinh doanh] – Kinh doanh cửa hàng photocopy
Ở khuôn khổ bài viết này, chúng tôi giới thiệu tới các bạn mô hình cửa hàng photocopy với số vốn 250 triệu. Mời các bạn cùng bắt tay vào l...

Hộp trái cây Happy Mother's Day - FSNK141

Hộp trái cây Happy Mother's Day - FSNK141

599,000VND Xem ngay
Hộp trái cây Happy Mother's Day - FSNK141 | MKnow | 0373 600 600 Hộp trái cây Happy Mother's Day - FSNK141 bao gồm: • Nho xanh không hạt Úc • Táo New Zealand • Kiwi New Zealand • Phụ kiện: hộp giấy cao cấp,...
Thanh Thúy, Chuyên trang khoa học trí tuệ, chuyên trang Thanh Thúy, Trang 5