Thanh Thúy, hiện có 73 tin đã đăng tại khoa học trí tuệ

.
[Bảo vệ thương hiệu] – Dạy nhân viên cách yêu thương hiệu
[Bảo vệ thương hiệu] – Dạy nhân viên cách yêu thương hiệu
Không ai có thể bảo vệ một công ty tốt hơn nhân viên của chính công ty đó. Để biến nhân viên trở thành những người bảo vệ danh tiếng hiệu quả, c...
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là bí mật kinh doanh?
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là bí mật kinh doanh?
Bí mật kinh doanh là thành quả đầu tư dưới dạng thông tin đáp ứng đủ các điều kiện sau: Không phải là hiểu biết thông thường. Khi sử dụng trong kinh doan...
[Sở hữu trí tuệ] – Ai là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý và gồm những quyền gì?
[Sở hữu trí tuệ] – Ai là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý và gồm những quyền gì?
Những cơ quan sau đây có quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý: Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi có khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý được c&...
[Sở hữu trí tuệ] – Đối tượng nào không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý?
[Sở hữu trí tuệ] – Đối tượng nào không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý?
Các đối tượng sau không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý: Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam. Chỉ dẫn địa l&...
[Sở hữu trí tuệ] – Đề nghị giải thích về chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý phải đăng ký không?
[Sở hữu trí tuệ] – Đề nghị giải thích về chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý phải đăng ký không?
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh hổ hay quốc gia cụ thể. Chỉ dẫn địa lý phải đảm bảo...
[Sở hữu trí tuệ] – Chủ doanh nghiệp có những quyền sở hữu công nghiệp nào đối với tên thương mại của mình?
[Sở hữu trí tuệ] – Chủ doanh nghiệp có những quyền sở hữu công nghiệp nào đối với tên thương mại của mình?
Chủ doanh nghiệp sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh dưới tên thương mại, có những quyền sau: Quyền sử dụng tên thương m...
[Sở hữu trí tuệ] – Những yêu cầu của tên thương mại?
[Sở hữu trí tuệ] – Những yêu cầu của tên thương mại?
Quyền sở hữu tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực là lãnh thổ kinh doanh, khôn...
[Sở hữu trí tuệ] – Tên thương mại là gì?
[Sở hữu trí tuệ] – Tên thương mại là gì?
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhận biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó...
[Sở hữu trí tuệ] – Cần lưu ý điều gì khi thiết kế nhãn hiệu?
[Sở hữu trí tuệ] – Cần lưu ý điều gì khi thiết kế nhãn hiệu?
Khi thiết kế nhãn hiệu, ngoài yêu cầu như tên thương mại cần lưu ý: Một doanh nghiệp có thể có nhiều nhãn hiệu dùng cho nhiều loại hàng hoá, th...
[Sở hữu trí tuệ] – Những dấu hiệu nào không dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?
[Sở hữu trí tuệ] – Những dấu hiệu nào không dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?
Dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt gồm: Trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá khác đã nộp đơn cho Cụ...
[Sở hữu trí tuệ] – Khả năng phân biệt của nhãn hiệu thể hiện như thế nào?
[Sở hữu trí tuệ] – Khả năng phân biệt của nhãn hiệu thể hiện như thế nào?
  Nhãn hiệu có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết, hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp với nhau tạo thà...
[Sở hữu trí tuệ] – Những dấu hiệu nào không được bảo hộ làm nhãn hiệu?
[Sở hữu trí tuệ] – Những dấu hiệu nào không được bảo hộ làm nhãn hiệu?
Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ là nhãn hiệu: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước....
[Sở hữu trí tuệ] – Nhãn hiệu là gì?
[Sở hữu trí tuệ] – Nhãn hiệu là gì?
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đồng thời đ&aacu...
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn?
[Sở hữu trí tuệ] – Thế nào là thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn?
Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử (với ít nhất một phần từ tích cực) và...
[Sở hữu trí tuệ] – Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký ?
[Sở hữu trí tuệ] – Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký ?
Kiểu dáng công nghiệp phải đăng ký và nếu đáp ứng các yêu cầu thì quyền sở hữu được thừa nhận thông qua việc xác lập theo văn bằng bảo hộ do C...

Giỏ trái cây đám giỗ TPHCM - FSNK65

Giỏ trái cây đám giỗ TPHCM - FSNK65

900,000VND Xem ngay
Hình ảnh Giỏ trái cây đám giỗ TPHCM - FSNK65 Đặt giỏ trái cây TPHCM cùng MKnow làm giỏ trái cây đẹp sang trọng TPHCM Giỏ trái cây đám giỗ TPHCM - FSNK65 bao gồm:  Lê Hàn Quốc Lê Nam Phi Cam chính vụ Táo chính...
Thanh Thúy, Chuyên trang khoa học trí tuệ, chuyên trang Thanh Thúy, Trang 4